06.11.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 06.11.2018 року публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про .."

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 06.11.2018 року публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" від уповноваженої особи осіб, що діють спільно МІЛЬМАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА, а саме:

Наглядовій раді та акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

вул. Промислова, 7, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

Особи, що діють спільно:

1) громадянин України Мільман Андрій Євгенович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2880401273 (відповідальна/уповноважена особа);

2) громадянин Австрії Янд Салман, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2251218137;

3) громадянин України Скарженець Павло Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2862705510

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7) про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Оферта).

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалі - «Товариство» або ПрАТ «ІЗТ»), які діють спільно на підставі Договору про спільні дії від 23.10.2018 року (далі – «Особи, що діють спільно»):

громадянин України Мільман Андрій Євгенович – уповноважена особа осіб, що діють спільно,  та акціонери Товариства - громадянин Австрії  Янд Салман, громадянин України, Скарженець Павло Олександрович у зв'язку з одночасним набуттям контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», надають публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту) (відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"):

1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб:

1) Ім’я (найменування) особи: Мільман Андрій Євгенович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273.

Місце проживання: Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н. смт.Затока вул.Заріпова Х, буд.63, кв.3А.

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 230 924 штук, (44,39992%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Мільман Андрій Євгенович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

2) Ім’я (найменування) особи: Янд Салман.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2251218137.

Місце проживання: А-1130, Австрійська Республіка, м.Відень/ Wien, Стекховенгассе 2/2 (Stechovengasse, 2/2).

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 259 738 штук, (49,94001%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Янд Салман, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

3) Ім’я (найменування) особи: Скарженець Павло Олександрович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2862705510.

Місце проживання: Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Леніна, буд.32, кв.158.

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 7 009  штук, (1,34763%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Скарженець Павло Олександрович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно:

Ім’я (найменування) особи: Мільман Андрій Євгенович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273.

Місце проживання: Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н. смт. Затока вул.Заріпова Х, буд.63, кв.3А.

Контактні дані: (04868) 6-15-00, Мільман Андрій Євгенович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 38 (тридцять вісім) гривень 48 копійок за 1 акцію.
З огляду на одночасне набуття контрольного пакету та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, ціна придбання визначена відповідно до частини 5 статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства" як найбільша ціна з таких:

- найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018р.) – 32,50 грн.;
- найвища ціна акції, за якою особа, або особи, що діють спільно або їх афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ними опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018р.) за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначені дії не відбувались;

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (станом на 22.10.2018 року)  та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» (протокол № 85 від 05.11.2018 року) – становить 38,48 грн.

4 Порядок реалізації цієї Оферти:  

4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:  

Протягом 10 - (десяти) робочих днів з дати надходження даної Оферти.  

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.  

4.2. Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «ІЗТ» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу ПрАТ «ІЗТ»: 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.  

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій ПрАТ «ІЗТ» має містити наступні дані про акціонера:  

- Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;  

- Повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичних осіб;  

- Місце проживання (місцезнаходження); 

- Номер контактного телефону; 

- Кількість акцій ПрАТ «ІЗТ», що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);  

- Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;  

- Реквізити банківського рахунку акціонера;  

- До повідомлення необхідно прикласти:

  •  копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «ІЗТ»;
  •  копія сторінок свого паспорту та копія облікової картки платника податку що містить реєстраційний номер платника податків.

Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

4.3. Порядок оплати акцій, що придбаваються:  

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу акцій між акціонером та відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти. Відповідно до чинного законодавства правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.  

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 4.1 п.4 Оферти, строку:  

- відповідальна (уповноважена) особа, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти та/або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений у повідомленні про прийняття пропозиції  про придбання акцій ПрАТ «ІЗТ» та/або зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти, права власності на його акції.

При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти та/або торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

ВАЖЛИВО:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен:  

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПрАТ «ІЗТ»;  

- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;  

- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «ІЗТ»;  

- надати реквізити банківського рахунку у гривнях (для зарахування коштів в якості оплати за акції);  

У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтверджені.  

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп.4.1.п.4 цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цьому пункті строку, звільняє особу відповідальну (уповноважену), власниками контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.  

Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» і не можуть бути змінені на їх вимогу.  

5. Спосіб оплати акцій, що придбаваються:  

Оплата вартості акцій, що придбаваються, здійснюватиметься виключно грошовими коштами, шляхом перерахування на поточний/картковий рахунок продавця, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій.

Телефон для довідок – +380486830659


Відповідальна (уповноважена) особа:  ________________________________________________________________ Мільман Андрій Євгенович

  

23.10.2018 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника)  

М.П.

23.10.2018

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)  

(дата) 


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

23.10.2018

95

МIЛЬМАН АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ (уповноважена особа осiб, що дiють спiльно)

-

44.39992

95.68756

Зміст інформації:

23.10.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (далi - Товариство) вiд акцiонера МIЛЬМАНА АНДРIЯ ЄВГЕНОВИЧА, який є уповноваженою особою осiб, що дiють спiльно, було отримано повiдомлення вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», вiдповiдно до якого зазначенi особи набули права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства. Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, що є датою укладення договору про спiльну дiяльнiсть — 23.10.2018 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, за якою особи, що дiють спiльно придбавали акцiї: 32,50 грн. Кiлькiсть акцiй товариства та розмiр частки яка належала особам, що дiють спiльно в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства:
1. Янд Салман (громадянин Австрiї) - 259 738 шт. акцiй, що становить 49,94001% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства;
2. Мiльман Андрiй Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцiй, що становить 44,39992% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. В табличцi у полi "Розмiр частки акцiонера (власника) до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу)" зазначено значення саме цiєї особи, що є уповноваженою особою осiб, що дiють спiльно;
3. Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцiй, що становить 1,34763% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Внаслiдок укладення Договору про спiльнi дiї сторони договору набули домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства у розмiрi
497 671 акцiй, що складає 95,68756% статутного капiталу товариства. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй Товариства та розмiр частки, якi належали особам, що дiють спiльно, в загальнiй кiлькостi голососуючих акцiй до та пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства вiдповiдно до отриманого повiдомлення вiдсутня.

  

23.10.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення:  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання договору, за наслідками виконання якого 
особи, що діють спільно набудуть право власності на контрольний пакет акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),

код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

 

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,           

акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалі - «Товариство» ), які разом володіють простими іменними акціями Товариства в кількості – 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства (далі – «Особи, що діють спільно»):

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.       

повідомляють про те, що       

23 жовтня 2018 року уклали Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно одночасно набудуть контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Зазначеним  Договором визначено уповноважену особу  відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених  статями 65 та 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ( далі - «Уповноважена особа») - Мільмана Андрія Євгеновича.


Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

23 жовтня 2018 року

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення: 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),
код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,             

Особи, що діють спільно:

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.

повідомляють про те, що

23 жовтня 2018 року за наслідками підписання Договору про спільні дії від «23» жовтня 2018 року, набули одночасно контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Дата набуття контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 23 жовтня 2018 року.

Загальна кількість акцій, якими володіють особи, що діють спільно на дату підписання Договору - 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства.

Найвища ціна, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом останніх 12 місяців, що передують дню набуття зазначеного вище пакету акцій включно з днем набуття -  32,50 гривень. 

Зазначеним  Договором визначено уповноважену особу  відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених  статями 65 та 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ( далі - «Уповноважена особа») - Мільмана Андрія Євгеновича.   
Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

23 жовтня 2018 року

 


 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення: 

 

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

вул. Промислова, 7, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі – «Повідомлення»)  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),
код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

 

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»  (надалі - «Товариство» ), які разом володіють простими іменними акціями Товариства в кількості - 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства (далі – «Особи, що діють спільно»), «23» жовтня 2018 року уклали Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій та реалізації своїх прав, передбачених статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами на їх вимогу. Зазначеним Договором визначається сторона Договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (далі – «Уповноважена особа»)  - Мільман Андрій Євгенійович (громадянин України).

 

1

Кількість акцій Товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, шт.

Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно)та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 497 671 шт. (95,68756% від загальної кількості акцій Товариства), а саме:

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенійович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.  

2

Структура власності особи (осіб, що діють спільно), що набула(и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її (їх) афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), станом на 23 жовтня 2018 року

(див. - Додаток 1)

3

Найвища ціна акції, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття

32,50 грн. (тридцять дві гривні 50 копійок)

 

4

Найвища ціна акції, за якою уповноважена особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи

Опосередковано право власності на акції Товариства не набувалось.

5

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.

23 жовтня 2018 року

 

6

Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Уповноваженої особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ  «УПР-ФІНАНС»

код за ЄДРПОУ – 36980202

місцезнаходження: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.14Б, оф.405

депозитарний код рахунку у цінних паперах 403253-UA10005260

 

Додатки:

Додаток 1. Структура власності особи (осіб, що діють спільно), що набула (-и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»,  та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) станом на 23 жовтня 2018 року.

Додаток 2. Копія Договору про спільні дії від «23» жовтня 2018 року.

 

Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

«23» жовтня 2018 року


 

 

Структура власності особи  

(осіб, що діють спільно), що набула (-и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»,

та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства)

станом на 23 жовтня 2018 року

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип

особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві,%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій Товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Янд Салман (YAND SALMAN), громадянин Австрії (Австрія, м.Відень)

ФО

2

49,94001

-

49,94001

-

259 738

2.

Мільман Андрій Євгенович, громадянин України
(Україна, м.Одеса)

ФО

2*

44,39992

-

44,39992

-

230 924

3.

Скарженець Павло Олександрович, громадянин України (Україна, м.Чорноморськ)

ФО

2

1,34763

-

1,34763

-

7 009


Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

 

 

16.10.2018 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

 

(підпис) 

 

(прізвище та ініціали керівника)  

 

 

М.П.

 

16.10.2018

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)  

 

(дата) 


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

16.10.2018

"фiзична особа"

-

42.405913

49.940011

Зміст інформації:

Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України, станом на 10.10.2018р., отриманої ПРАТ "IЗТ" 16.10.2018р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи, що складав 57770 штук простих iменних акцiй або 42,405913 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок придбання акцій у зв’язку із купівлею додатково випущених акцій. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 259738 штук простих iменних акцiй або 49,940011 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Інформація про відсоток до загальної кількості голосуючих акцій відсутня у зв’язку з відсутністю інформації у довідці Нацiонального депозитарiя України. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невідомо.

2

16.10.2018

"фiзична особа"

-

39.453575

44.399923

 

Зміст інформації:

Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України, станом на 10.10.2018р., отриманої ПРАТ "IЗТ" 16.10.2018р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи, що складав 53748 штук простих iменних акцiй або 39,453575 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок придбання акцій у зв’язку із купівлею додатково випущених акцій. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 230924 штук простих iменних акцiй або 44,399923 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Інформація про загальну кількість голосуючих акцій відсутня. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невідомо.

 

 

Скачать "Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)" в формате .pdf